Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteitLet op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit

Investeren in projectontwikkeling.

null

Investeringsinformatie

Groot risico, potentieel hoog rendement

500.000
minimale inleg
6-8
deelnemers per investering
400
jaar ervaring

Groot risico, potentieel hoog rendement

Projectontwikkeling is de start van vastgoed. Als je investeert in projectontwikkeling, investeer je in het grondgebied en het plan van een project. Het gaat hierbij om een korte termijn investering met een potentieel hoger gemiddeld rendement.

Uiteraard zijn er risico’s. Die kennen we, al hebben we deze soms niet zelf in de hand. Waar mogelijk elimineren we risico’s vroegtijdig, houden we volledige controle over onze eigen processen en anticiperen we op wijzigingen. Als projectontwikkelaar benutten we onze langdurige ervaring in ondernemen en het managen van complexe trajecten, en hebben de vakmensen in huis om daar een succes van te maken.

Onze visie op ontwikkelen.

null

Phillip Smits

Algemeen directeur

Om projectontwikkeling te financieren trekt Blauwhoed geld aan van particulieren of family offices. Projectontwikkeling is een interessante investeringsmogelijkheid. Om het vooruitzicht van rendement én duurzaam bij te dragen aan de maatschappij. Aan bewoners en aan wijken. Aan de toekomst van Nederland.  

Blauwhoed heeft een lang en goed track-record en veel ervaring. Om onze ervaring, het geloof en vertrouwen in eigen kunnen én omdat we bij onze projecten nooit het welzijn van de uiteindelijke gebruiker uit het oog verliezen, investeer je met Blauwhoed.   

Door onze conceptuele denkkracht zien wij kansen op plekken waar ze er nu - ogenschijnlijk - nog niet zijn. We hebben daarbij de capaciteit om dóór een locatie heen te kijken. Dat speelt een essentiële rol in hoeverre je een investering terugverdient.

Wij zijn Blauwhoed.

Bekijk onze company video

Waarom investeren met Blauwhoed?

  • Wij kennen de marktontwikkelingen
  • Hebben een groot netwerk van betrokken professionals
  • Potentieel hoge rendementen
  • Maken de investeerder mede-eigenaar van de ontwikkeling
  • Hebben 400 jaar ervaring

Het fonds.

null

Ernst Peeman

Financieel directeur

Blauwhoed richt per project een fonds op, en we investeren altijd zelf mee als aandeelhouder. Waarom? Blauwhoed werkt graag samen met investeerders om nieuwe ontwikkelingen tot stand te laten komen en openen alleen een fonds als we daar zelf in geloven.

Wat is investeren in projectontwikkeling?

Investeren in projectontwikkeling.

Bekijk onze video

Je investeert in een vroegtijdige fase mee in de aankoop en de planvorming van potentiële nieuwbouwlocaties. Locaties, vaak brownfields (voormalige industriële terreinen net buiten het stadscentrum), die via Blauwhoed zijn geselecteerd. Is de businesscase haalbaar en realistisch, dan gaan we op zoek naar mede-investeerders. In een vennootschap met alle investeerders kopen we het te (her)ontwikkelen vastgoed aan.

Eventueel sluiten we daarnaast een bancaire lening af, dit verschilt per businesscase. Blauwhoed ontwikkelt voor de vennootschap het plan en brengt dat op de markt. Afnemers van onze producten zijn particulieren of professionele beleggers.

Als het plan voor het vastgoed ontwikkeld is en er voldoende vastgoed is (voor)verkocht, zoeken we een aannemer die het project realiseert. Vanaf het begin van de ontwikkeling houden we investeerders op de hoogte van de voortgang. Op dit platform bevindt zich een Mijn-omgeving waarin we dat doen, zowel financieel als projectmatig, met heldere kwartaalrapportages. De investering rendeert op het moment dat het project verkocht wordt. Dan gaat de investering zich terugbetalen met de opbrengst van de verkopen aan de afnemers van het vastgoed.

Defensie-eiland

Defensie-eiland is een voormalig defensieterrein dat is herontwikkeld tot een karakteristieke en hoogwaardige woonwijk. Met deze binnenstedelijke ontwikkeling is het centrum van Woerden uitgebreid. Met luxe appartementen, ruime eengezinswoningen en zelfbouwwoningen. Het eiland is meer dan wonen alleen. In het oude Wasserijgebouw startte twee ondernemers met horecaondernemingen. Blauwhoed deelde de ontwikkeling op in fases: Noord, Midden en Zuid. En begeleidde het proces van grondexploitatie tot woningverkoop.

ParkEntree

ParkEntree is de eerste woonbuurt in Nederland voor actieve senioren en is gebaseerd op de principes van ons woonconcept Senior Smart Living. Hierin staan voorkomen van eenzaamheid en samenredzaamheid centraal. Waar vaak gezegd wordt dat senioren niet verhuizen, wist de woonbuurt senioren te verleiden naar de voormalige Vogelaarwijk Nieuwland in Schiedam te verhuizen. En hun grondgebonden woning te verlaten.

Meysters Buiten

Meyster’s Buiten is het resultaat van de integrale transformatie van de monumentale Cereolfabriek en zijn omgeving. Een levendige buurt in Oog in Al, waar wonen en recreëren hand in hand gaan en hergebruik en nieuwbouw samenkomen. De voormalige Cereolfabriek is het sociale hart van de buurt en aangrenzende wijken met een restaurant, een buurtcentrum, een bibliotheek, een sportzaal en een basisschool, waar een breed publiek op afkomt.

Bekijk alle projecten van Blauwhoed

Investment cases

Glasfabriek

Het voormalige fabrieksterrein van de Glasfabriek wordt de komende jaren getransformeerd tot een gemengd hoogstedelijk woon- en werkmilieu. De transformatie speelt een cruciale rol in de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse. Blauwhoed en Dudok blazen nieuw leven in deze bijzondere plek mét behoud van de rijke historie. De doorlooptijd van het project is drie tot vijf jaar. De financieringsbehoefte is ruim tien miljoen. Het project telt vijf investeerders.

Oude Haagweg

Op de Oude Haagweg in Den Haag herontwikkeld Blauwhoed een voormalige wasserij naar een nieuwe woonbuurt met 200 woningen voor jong en oud, met name voor de keyworkers in de regio. Het project brengt de Haagse wijken het Zand en het Veen samen. Het wordt gefinancierd door vijf investeerders. De doorlooptijd van het project is drie tot 5 jaar en de financieringsbehoefte is ruim vijf miljoen.

Compliance investeren in vastgoed.

Blauwhoed heeft zich geregistreerd als vrijgestelde beheerder bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor het beheren van de investeringen in de fondsstructuur is Blauwhoed niet vergunningplichtig.

Investeren met Blauwhoed? Vraag een gesprek aan.

Ernst Peeman

Blauwhoed Investments
Bel of mail Ernst Peeman voor een afspraak.
0104535121epeeman@blauwhoed.nl